Politika IMS.

Společnost  Ha-Konstrukt-VHS ,s.r.o. zabývající se prováděním staveb, montážemi technologií a opravami vodohospodářských zařízení se při realizaci všech činností aktivně podílí na zajištění kvality dodávaných produktů a na vytváření pozitivního vlivu na životní prostředí. Proto řadíme zodpovědný přístup ke kvalitě, ochraně a tvorbě životního prostředí mezi hlavní priority organizace. Vedení organizace vyhlašuje tuto politiku v oblasti systému managementu jakosti:

ZÁKAZNÍK:

Dosáhnout toho, aby se organizace stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty pro zákazníka.

ZAMĚSTNANEC:

Zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců organizace.

VLASTNÍK:

Zvyšování kvality práce a zefektivňování provozních nákladů.

DODAVATEL:

Vytvořit dlouhodobé dodavatelsko – odběratelské vztahy a stabilizovat počet dodavatelů.

ORGANIZACE:

Dokumentovanými postupy a vysoce profesionální prací dosahovat minimum reklamací v záruční době. Vedení organizace vyhlašuje tuto politiku v oblasti systému environmentálního managementu. Vedení organizace se zavazuje plnit příslušné právní požadavky na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, ke kterým se zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům, organizace se zavazuje dbát o řádnou údržbu mechanizmů a zařízení a přednostně používat ekologicky šetrné technologie, organizace se zavazuje používat pouze materiály, které jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného používání.

Vedení organizace se zavazuje k neustálému zdokonalování v rámci environmentálních programů a environmentálního profilu organizace v souladu s úrovní technického poznání tak, aby se zabránilo nevratnému poškození životního prostředí.

+420 737 852 577
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.
Nová prezentace (09.01.2010)

Spustili jsme nové webové stránky společnosti Ha-Konstrukt-VHS, s.r.o. - zabýváme se činností v oblasti vodohospodářských staveb.